• خانه
 • نمونه سایتها
 • پژواک آرمان
  • عنوان: پژواک آرمان
  • موضوع: انتشارات
  • آدرس: www.pejvakarman.com
  • توضیحات:  نشر دانش یک مسئوولیت اجتماعی در جهت تعالی کیفیت زندگی است در این هدف ، مجموعه کتاب فیلم های آموزشی پژواک آرمان در جهت در اختیار گذاشتن حداکثراطلاعات به صورت رسانه ای جدید (کتاب + فیلم آموزشی مرتبط وکاملا منطبق با فرهنگ ایرانی و کاملا کاربردی ) تهیه شده است.
  • برچسب: