• خانه
 • نرم افزار مدیریت هوشمند اسناد پزشکی
 • این نرم افزار که با مشارکت شرکت ارتقاء سلامت پاسارگاد طراحی و اجرا شده است ، ابزاری است برای رسیدگی به اسناد پزشکی که از طرف مراکز خدمات درمانی به شرکت های بیمه گر درمانی ارسال میگردد.

  این سیستم بصورت web based میباشد و در آن هر یک از مراکز درمانی دارای حساب کاربری بوده و خدمات پزشکی که روزانه به بیمه شدگان ارائه میکنند در حساب کاربری ثبت مینمایند. کارشناسان بیمه های تکمیلی اسناد ثبت شده توسط مراکز را بررسی و مبالغ تایید شده را برای هر بیمه شده به شرکت بیمه گر اعلام میدارند.
  در این سیستم مکانیزه که فعلا در حوزه دندانپزشکی راه اندازی شده پرونده پزشکی بیماران نیز قابل مشاهده میباشد.
  نمونه طراحی سایت
  هترا
  Hatra Tech