• خانه
 • پشتیبانی و تولید محتوا
 •  ثبات و فعالیت پیوسته وب سایت های بزرگ و شرکتی، وابسته به عملیات دقیق نگهداری و پشتیبانی مناسب از آنهاست.
  وب سایت ها به صورت پیوسته در راستای تطبیق با نیازهای تجاری در حال تغییرات می باشند. این امر نیاز به فرآیند مدیریت سیستم به منظور رفع نیازهای روزمره نگهداری و پشتیبانی و نیازهای اضطراری پشتیبانی دارد. نگهداری سیستم وب سایت در وضعیت مناسب در مواردی که تغییرات متناوب بر روی وب سایت و سیستم ها اعمال می شود وظیفه مهم و سنگینی است.
  کارشناسان ما می توانند وظیفه نگهداری از وب سایت و سیستم های شما را برعهده گرفته تا شما وقت و انرژی خود را بر روی استراتژی های اصلی سازمان خود معطوف نمایید.

  فرآیندهای نگهداری شامل:
  افزودن مطالب و محتوای جدید، تغییرات مطالب پیشین و حذف مطالب قدیمی
  بروز رسانی یا تغییرات ظاهری وب سایت
  افزودن امکانات جدید به وب سایت
  بسته های پشتیبانی و نگهداری:
  ما انواع مختلفی از پکیج ها را جهت رفع انواع نیاز های تجاری شما در نظر گرفته ایم

  الف) بسته های ساعتی
  - اگر میزان تغییرات در وب سایت شما زیاد نیست، این سرویس مناسب شماست
  - هر ساعت 15 هزار تومان ،حداقل یک ساعت در نظر گرفته خواهد شد

  ب)بسته های پشتیبانی کلی وب سایت
  -اگر نرخ تغییرات در وب سایت شما زیاد است این سرویس برای شما مناسب است
  -این بسته شامل خدمات زیر می باشد:
  1-رفع اشکالات پیش آمده، رسیدگی به صفحات خراب و ...
  2-افزودن، حذف و بروز رسانی صفحات
  3-افزودن تصاویر
  4- بررسی لینک ها
  این بسته شامل تغییرات ساختاری و برنامه نویسی و این گونه موارد نمی شود و هزینه آن بصورت سالیانه پرداخت میگردد.
  نمونه طراحی سایت
  هترا
  Hatra Tech